Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo hồ Lý Ngư 21/12:

Thông báo hồ Lý Ngư 21/12:

– Trời se lạnh do ảnh hưởng bão vào , cá chậm ăn, tuy nhiên toàn size lớn ăn mồi. Hôm nay chỉ có 3 cần thủ trên 10kg, cao nhất là 14kg, đa phần chỉ tầm 3,4 kg.
– Heo lên được 760k, khả năng mai nắng đẹp heo sẽ bị bắt sớm.


Hồ Câu Lý Ngư

Ác Nhân Cốc
Logo
Reset Password