Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Hồ Lý Ngư 19/12:


Thông báo Hồ Lý Ngư 19/12:

– Hồ đã hoạt động trở lại, tuy chưa có kỉ lục, nhưng cá lên khá đều như: Nguyen Viet Thai 18kg 1 xôi, anh nhân 18kg, Tan Phuoc Nguyen 14kg 2 xôi, Dũng Trần 14kg, Bùi Tấn Đại 14 kg, anh Minh 13kg, Phạm Thắng 13kg, Thiện Nhân Huỳnh 13kg và rất nhiều cần thủ 9, 10kg.

-Heo hôm nay đạt trọng lượng 1.010.000 đồng.

** Heo và xôi kết thúc lúc 6h chiều, heo không bảo vệ cần, cho phép bắt dùm**Hồ Câu Lý Ngư

Ác Nhân Cốc
Logo
Reset Password