Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo hồ Lý Ngư 13/12:

Thông báo hồ Lý Ngư 13/12:

– Mưa to, nước đẹp, cá ăn liên tục, số cần thủ được chủ hồ đưa đò về nhà kèm quà rất nhiều: anh Vũ Hoàng trên 14kg 1 xôi 1 heo, Bùi Tấn Đại 18kg 2 xôi, Tan Phuoc Nguyen 21 kg, ToNy Nguyễn trên 16kg, Phamvanloi Pham 10kg…
– Heo nay đã bị bắt, heo mới bắt đầu 570,000 (360+210).
Hồ Câu Lý Ngư

Ác Nhân Cốc
Logo
Reset Password
Shopping cart