Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo hồ cá Lý Ngư 12/12:

Hữu Ích0
Hữu Ích0

Thông báo hồ cá Lý Ngư 12/12:

-Hôm nay cá tiếp túc ăn mạnh, bền bỉ và ổn định là Nguyễn Phước kim 19k chép 2kg phi, Đức Lợi 13kg chép 1kg phi, Tên Boo 14kg chép, Anh Dũng 14kg phi, Đại, Thái, Phước trên 10kg.
– Heo vẫn đi loanh quanh k ăn, cuối ngày nặng 1.760.000 đồng.
Hồ Câu Lý Ngư

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart