Hồ Câu Lý Ngư – Hồ Lý Ngư thông báo:

Hữu Ích0
Hữu Ích0


Hồ Lý Ngư thông báo:

Do sự cố ngoài ý muốn khiến cá chép của hồ hao hụt tầm 200kg. Hồ Lý Ngư đã cơ bản khắc phục xong, tuy nhiên Hồ cần vài ngày để ổn định môi trường nước và sửa chữa một vài hạng mục.

Hồ xin thông báo sẽ bổ sung 600 kg chép đen vào ngày thứ 6 (18/12) và hoạt động bình thường trở lại vào thứ 7(19/12). Mong các cần thủ ủng hộ.


Hồ Câu Lý Ngư

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart