Hồ Câu Hóc Môn Lại một ngày nhiều cảm giác hồ C. (2021-05-04 17:13:27)

Hữu Ích+43
Hữu Ích+43Lại một ngày nhiều cảm giác hồ C.
* Cá bồi nhiều, cần đánh ít, không ngạc nhiên khi cá lên nhiều.
* Mai thứ 4(05/05).
* Hồ C 300 ngày.
* 250/6 tiếng.
Đủ 10 cần.
* Nhất tiếng 200.
* Nhì tiếng 100.
Cá thu 20

Hồ A chép về 4 bao.
200/7tiếng.
Cá thu
20

Hồ B 150/ngày.
Cá thu 15


Hồ Câu Cá Giải Trí Hóc Môn

Vui lòng để lại đánh giá

Leave a reply

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart