Hồ Câu Đức Huy – THÔNG BÁO (2021-05-06 09:38:45)

Hữu Ích+42
Hữu Ích+42


THÔNG BÁO
Hồ câu Đức Huy hiện thả 7 cá trắm lớn làm heo cho anh em săn hàng… hồ áp dụng giá vé cũ… cá trắm sẽ làm heo để anh em bắt và đập heo nhé… (suất câu áp dụng để đập heo là suất câu 10 tiếng và suất câu nguyên ngày + 20k/ vé tham dự được nuôi heo và bắt heo) nhà hồ sẽ bỏ vào nuôi heo trước 500k… và sẽ có trách nhiệm thông báo tiền heo hàng ngày cho các anh em… cá nuôi làm heo khách câu được sẽ phải thả lại hồ (không cho mang về) vì cá này thả nhằm mục đích để làm chương trình heo lâu dài và để anh em săn hàng bắt heo tạo cảm hứng cho sân chơi ngày một tốt hơn.
Xin Chân Thành cảm ơn


THÔNG BÁO (2021-05-06 09:38:45)

Hồ Câu Đức Huy

1 Comment
  1. Hồ mình ở đâu vậy bac

Leave a reply

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart