Hồ Câu Đức Huy – Ngày mai thứ 6 ngày 11/6/2021 (2021-06-10 14:43:52)

Hữu Ích+32
Hữu Ích+32

Ngày mai thứ 6 ngày 11/6/2021
Hồ câu đức huy xin thông báo bồi 3 bao cá chép để phục vụ ae cần thủ đã ủng hộ hồ suốt thời gian qua. Do tình hình dịch bệnh phức tạp hồ xin nhận 10 khách câu , đủ 10 cần hồ sẽ không nhận thêm , mong ae thông cảmNgày mai thứ 6 ngày 11/6/2021
Hồ câu đức huy xin thông báo bồi 3 bao cá chép để phục vụ ae cần thủ đã ủng hộ hồ suốt thời gian qua. Do tình hình dịch bệnh phức tạp hồ xin nhận 10 khách câu , đủ 10 cần hồ sẽ không nhận thêm , mong ae thông cảm

Ngày mai thứ 6 ngày 11/6/2021 (2021-06-10 14:43:52)

Hồ Câu Đức Huy

1 Comment

Leave a reply

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart