Hồ Câu Cá Giải Trí Út Lệ – Hồ Chép thứ 7 ngày 9/1 khai trương.

Hữu Ích0
Hữu Ích0


Hồ Chép thứ 7 ngày 9/1 khai trương.
500kg cá Chép cũ + 1 TẤN cá Chép mới zin.
Giá suất câu bình thường+thu lại cá 30n/con


Hồ Câu Cá Giải Trí Út Lệ

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart