Hồ Câu Cá Giải Trí Út Lệ – Em thả 200kg Trắm Cỏ size 2-4kg (2021-04-29 12:33:00)

Hữu Ích0
Hữu Ích0


2021-04-29 12:33:00

Em thả 200kg Trắm Cỏ size 2-4kg
Hồ Câu Cá Giải Trí Út Lệ

2 Comments
Show all Most Helpful Highest Rating Lowest Rating Gửi nhận xét của bạn
  1. Câu trắm giá sao a… Thu lại nhiu 1 kg

  2. wow cá trắm. vậy em đc câu bằng lưỡi câu lục không ạ

Leave a reply

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart