Hồ Câu Cá Giải Trí Út Lệ – Bình Quới đã thông thương ! Mai mùng 6 tết hồ thả cá theo lịch. Hồ Chép em thả 1

Hữu Ích0
Hữu Ích0


Bình Quới đã thông thương ! Mai mùng 6 tết hồ thả cá theo lịch. Hồ Chép em thả 100kg, Lóc ngâm 120kg, Lure 80kg


Hồ Câu Cá Giải Trí Út Lệ

3 Comments
Show all Most Helpful Highest Rating Lowest Rating Gửi nhận xét của bạn
  1. Hồ có ong không đức

  2. Không có con nhọng nào hết luôn anh đức ơi . Đầu tư thêm nhọng cho ae dễ chơi anh ơi

  3. Hôm nay (M5) hồ lure lóc có hoạt động và thả cá ko anh Đức?

Leave a reply

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart