Hồ Câu Cá Giải Trí Nông Trại Dê – Tổng kết tuần (2021-04-25 17:05:26)

Hữu Ích0
Hữu Ích0

Tổng kết tuần
Mỗi giải 300k
Cá trê 8kg: cần thủ Vĩnh
Cá lóc 1kg430: cần thủ Tuấn AB
Cá lăng hồng vỹ 3kg965: Cần thủ Toản

Chiều mai hồ bồi hơn 200kg trôi điên size rất lớn
Lâu quá k thấy ae đứt trục nên chủ hồ buồn vãi
Thả mấy hàng ngáo này cho kéo đứt dây tạo niềm vui. Hế hế
Hồ Câu Cá Giải Trí Nông Trại Dê

10 Comments
Show all Most Helpful Highest Rating Lowest Rating Gửi nhận xét của bạn
  1. :)) má con bò 40kg mà đánh cần tay thì bại liệt

  2. Chủ hồ lầy vậy sao cần thủ chịu nẫu 🥲

  3. Tết này nhớ tặng lịch nha chủ hồ

  4. Cần gì thả trôi điên để đứt trục :))
    Chỉ cần cậu hiền chịu khó quay phim và la thật to là dây đủ đứt rồi 😂

  5. Xét về độ chịu chơi, chưa thấy hồ nào qua đc hồ này 😅😅

  6. Ae đến hồ câu nhớ đem theo cái qần để lội xuống vớt cần nha chứ cá ở hồ ăn như điên vậy đó

  7. Lầy quá mà vậy mới zui :))

Leave a reply

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart