Hồ Câu Cá Giải Trí Nông Trại Dê – Cần thủ Lâm đã nhận 200k và thả cá lại. (2021-04-30 08:53:23)

Hữu Ích0
Hữu Ích0

Cần thủ Lâm đã nhận 200k và thả cá lại.
Mấy e hỏa tiễn này thích ăn lưỡi câu hơn là ăn cá con thì phải.
Hồ Câu Cá Giải Trí Nông Trại Dê

4 Comments
Show all Most Helpful Highest Rating Lowest Rating Gửi nhận xét của bạn
  1. 2 ngày ăn 2 cái lưỡi câu vào mồm haha

  2. Rê luôn bên hồ giải ak, con này nó lên bờ 4 hay 5 lần rù 😭

Leave a reply

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart