Hồ Câu Cá Giải Trí AnhEm – Nhất ngày, nhì ngày hôm nay nha ae

Hữu Ích0
Hữu Ích0


Nhất ngày, nhì ngày hôm nay nha ae 😊😊
Hồ hoạt động 7h đến 22h hằng ngày nhé ae,
Hôm nay thời tiết âm u cá hơi chậm nhé ae 😊😊
Từ 7h đến 12h hồ còn từ 10 cần trở lên bắt đầu tính nhất ngày nhì ngày nhé ae, câu 1️⃣ suất vẫn được tính 😊😊Tuần sau e thả 30 con chép cột dây rút nhựa mỗi con trị giá 5️⃣0️⃣k cá vẫn đc cân lại 😊😊
Ae nào câu đc cá TRÔI 2️⃣kg trở lên thưởng nóng 1️⃣.0️⃣0️⃣0️⃣0️⃣0️⃣0️⃣Đ
Heo ngày mai 1️⃣3️⃣-1️⃣2️⃣-2️⃣0️⃣2️⃣0️⃣ 1️⃣.0️⃣0️⃣0️⃣0️⃣0️⃣0️⃣Đ nhé ae
Cá 2️⃣kg trở lên đập heo, heo nhận đủ tiền không trừ % ( Cá heo với cá thưởng, nhất ngày nhì ngày 1️⃣7️⃣h kết thúc nhé ae 😊😊 )
Heo chỉ tính cá Chép đen với Cá mè bò, đc hổ trợ và thả dây an toàn 😊😊 cá dính sốc vẫn tính heo 😊😊(
1️⃣suất 3️⃣ tiếng 1️⃣2️⃣0️⃣k, tiếng sau 3️⃣0️⃣k
Phi trôi cân lại 1️⃣5️⃣k
Chép cân lại 2️⃣0️⃣k
Chỉ đc sử dụng cần 4️⃣m5️⃣ trở lại, cá đang ăn mạnh nhé ae 😊😊
( Cấm sử dụng mồi Trùng Chỉ )
Hồ ở Ql50 ấp 3 xã đa phước huyện bình chánh nhé ae 😊😊








Hồ Câu Cá Giải Trí AnhEm

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart