Cà Phê Thủy Mộc – Về 105kg chép – 2021-03-20 09:30:41

Hữu Ích0
Hữu Ích0


Về 105kg chép

Thả xuống hồ 75kg
16h:00 thả 30kg cho suất câu tối

Hiện tại hồ có 6 cần..ae vô thủy mộc câu cá nhé


2021-03-20 09:30:41


Cà Phê Thủy Mộc

2 Comments
Show all Most Helpful Highest Rating Lowest Rating Gửi nhận xét của bạn
  1. Hieu Hoan Minh Hoàng mới tha ca kìa vô câu đi chu ko nói nghỉ chơi nữa buồn a nha

Leave a reply

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart