Cà Phê Thủy Mộc – Thủy Mộc thông báo: (2021-04-09 18:56:19)

Hữu Ích0
Hữu Ích0

Thủy Mộc thông báo:
Hồ chép ngày mai hủy đánh giải do không đủ số lượng cần

8h30 thả 165kg chép
Suất câu: 300k/4h
500k/10h

Mong ae ủng hộ


2021-04-09 18:56:19


Cà Phê Thủy Mộc

4 Comments
Show all Most Helpful Highest Rating Lowest Rating Gửi nhận xét của bạn
  1. Hieu Hoan . trung tin ,nguyễn Van Duc Nguyen dứt thôi

  2. Thằng ‘s Hề dứt cá thịt em

  3. Đệch. Đồ để ăn á

Leave a reply

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart