Cà Phê Thủy Mộc – Thông báo ngày mai hồ sẽ chia heo ra làm 2 heo .. Heo 1 cá có trọng lượng 1,

📣 Thông báo ngày mai hồ sẽ chia heo ra làm 2 heo ..
🇻🇳 Heo 1 cá có trọng lượng 1,5kg giá trị 2 trieu .
🇻🇳 Heo 2 cá có trọng lượng 1,4kg giá trị khởi điểm 1 triệu.
🧨 Tổng giá trị heo 🐖 là 3 triệu.
🐖🐖🐖🐖🐖🐖🐖🐖🐖🐖🐖🐖🐖
Cà Phê Thủy Mộc

Ác Nhân Cốc
Logo
Reset Password
Shopping cart