Cà Phê Thủy Mộc – Sáng mai tại Thủy Thuỷ Mộc Cà Phê Hồ cá lóc sẽ ăn mạnh nha ae cứ 10 cây là cần

Sáng mai tại Thủy Thuỷ Mộc Cà Phê Hồ cá lóc sẽ ăn mạnh nha ae cứ 10 cây là cần xôi , 20 cây thì 30 phút 1 cục xôi 🤣 còn lượng cá thả thì khỏi phải nói tới nha ae 😁 .
Còn Thứ 7 thì 10 cần là đánh 2 cục nhất và nhì nha .🤔Cà Phê Thủy Mộc

Ác Nhân Cốc
Logo
Reset Password