Cà Phê Thủy Mộc – Nay em đi chở rau. (2021-09-02 14:24:22)

Hữu Ích+17
Hữu Ích+17

Nay em đi chở rau.
Cần gọi em nhé, chở cá bán thì ì ạch, chứ chở hàng từ thiện gọi cái có liền.
2021-09-02 14:24:22

Cà Phê Thủy Mộc

4 Comments
Show all Most Helpful Highest Rating Lowest Rating Gửi nhận xét của bạn
  1. Cho e xin một ít rau a

  2. Anh không biết, có 200kg rau muống bên kia đầu cầu Phú long mới, mà không có xe chuyển

Leave a reply

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart