Cà Phê Thủy Mộc – HỒ CHÉP THỦY MỘC THÔNG BÁO

HỒ CHÉP THỦY MỘC THÔNG BÁO

Ngày mai Thứ 4 & 5 (ngày 9-10)
Hồ chép Thủy Mộc nghỉ thay nước và dưỡng cá 2 ngày.
Thứ 6 (ngày 11) mở cửa lại bình thường.
Rất mong anh em cần thủ thông cảm và ủng hộ.Cà Phê Thủy Mộc

Ác Nhân Cốc
Logo
Reset Password
Shopping cart