Cà Phê Thủy Mộc – HỒ CHÉP THỦY MỘC THÔNG BÁO Ngày mai Thứ 2 & Thứ 3 XẢ HỒ *6h mở cửa -> 18

HỒ CHÉP THỦY MỘC THÔNG BÁO Ngày mai Thứ 2 & Thứ 3 XẢ HỒ *6h mở cửa -> 18h. *SUẤT CÂU: 200k/8h. 250k/12h *Ai câu ko lên cá GIẢM 25% tiền cần . *Hiện tại hồ còn 10 chép lớn đeo khuyên, ai câu đc chép có khuyên thưởng 200k( CÁ KHÔNG ĐƯỢC CÂN XÔI và có thể mang về nếu cần thủ ko bán lại hồ) xôi sẽ chia sẻ cho những người còn lại 😀😀
*Ai câu lên chép vàng thưởng 150k. *9h đủ cần đánh xôi, trên 30 cần 2 xôi(nhất+nhì) Rất mong anh em ủng hộCà Phê Thủy Mộc

Ác Nhân Cốc
Logo
Reset Password