Cà Phê Thủy Mộc – HỒ CHÉP THỦY MỘC THÔNG BÁO

HỒ CHÉP THỦY MỘC THÔNG BÁO

Ngày mai Thứ 3 & 4 (ngày 15-16)
Hồ chép Thủy Mộc nghỉ để kéo cá con và dưỡng cá.
Thứ 5 (ngày 17) mở cửa lại bình thường.
Rất mong anh em cần thủ thông cảm và ủng hộ.Cà Phê Thủy Mộc

Ác Nhân Cốc
Logo
Reset Password
Shopping cart