Cà Phê Thủy Mộc – Hồ chép Thủy Mộc ngày mai Thứ 6:


Hồ chép Thủy Mộc ngày mai Thứ 6:
6h mở cửa -> 22h.
Câu từ 6h – 8h sáng ko tính tiền giờ.
SUẤT CÂU: 200k/4h. Câu Ngày: 400k/12h (không bao cơm).
Câu từ 16h đến 22h tính tiền 1 suất.
Câu từ 18h đến 22h = 150k
Ai câu ko lên cá ko tính tiền giờ thêm.
8h30h thả 100kg chép
9h đánh xôi, trên 30 cần 2 xôi(nhất+nhì)
Cảm ơn anh em đã ủng hộ

Ngày hôm nay 98% có cá và nhiều cá.Cà Phê Thủy Mộc

Ác Nhân Cốc
Logo
Reset Password
Shopping cart