Cà Phê Thủy Mộc – HỒ CHÉP THỦY MỘC Ngày mai Thứ 5: XẢ HỒ CHÉP (Do số lượng cá thả chênh l (2021-04-28 17:25:17)

Hữu Ích0
Hữu Ích0

🔥 HỒ CHÉP THỦY MỘC 🔥 👉Ngày mai Thứ 5: ➡️ XẢ HỒ CHÉP (Do số lượng cá thả chênh lệnh với số cần và số lượng cá lên)
👉 Suất câu: 150k/ngày 👉6h30 mở cửa đến 18h:00


2021-04-28 17:25:17


Cà Phê Thủy Mộc

3 Comments
Show all Most Helpful Highest Rating Lowest Rating Gửi nhận xét của bạn
  1. Buồn ghê xả t6 hoặc t7 là ngon ruiii a Huy ơiiiii

  2. cá nhìu qá cho câu bớt hả a huy

  3. Chưa bao giờ đc đi câu đc đi câu xả hồ

Leave a reply

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart