Cà Phê Thủy Mộc – HỒ CHÉP THỦY MỘC Ngày mai Thứ 3: XẢ HỒ CHÉP (Do số lượng cá thả chênh lệnh vớ (2021-04-19 17:42:01)

Hữu Ích0
Hữu Ích0

🔥 HỒ CHÉP THỦY MỘC 🔥 👉Ngày mai Thứ 3: ➡️XẢ HỒ CHÉP (Do số lượng cá thả chênh lệnh với số cần và số cá lên)
👉 Suất câu: 150k/8h 👉6h30 mở cửa đến 18h:00


2021-04-19 17:42:01


Cà Phê Thủy Mộc

3 Comments
Show all Most Helpful Highest Rating Lowest Rating Gửi nhận xét của bạn
  1. Nguyễn Sắt Thành Công biết đâu mai mới chịu ăn mồi. Haha

  2. Hiếu Xuân Dau TRIỂN

  3. Tĩnh Lặng vô phục thù kìa e

Leave a reply

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart