Cà Phê Thủy Mộc – Hồ chép Thủy Mộc ngày mai Thứ 2:

Hồ chép Thủy Mộc ngày mai Thứ 2:
6h mở cửa -> 22h.
Câu từ 6h – 9h sáng ko tính tiền giờ.
SUẤT CÂU: 200k/4h. Câu Ngày: 400k/10h (không bao cơm).
Câu từ 16h đến 22h tính tiền 1 suất.
Ai câu ko lên cá ko tính tiền giờ thêm.
9h thả 100kg chép
10h đánh xôi, trên 30 cần 2 xôi(nhất+nhì)

(Cảm ơn anh em đã ủng hộ)Cà Phê Thủy Mộc

Ác Nhân Cốc
Logo
Reset Password
Shopping cart