Cà Phê Thủy Mộc – Hồ chép Thủy Mộc ngày mai chủ nhật:


Hồ chép Thủy Mộc ngày mai chủ nhật:
6h mở cửa -> 22h.
Câu từ 6h – 8h sáng ko tính tiền giờ.
SUẤT CÂU: 200k/4h. Câu Ngày: 400k/10h (không bao cơm)
8h30 thả 100kg
9h đánh xôi, trên 30 cần 2 xôi(nhất+nhì)
Đêm nay hồ sẽ vô nước mới,mai bao anh em cảm giác. 😃😃😃

(rất mong anh em ủng hộ)

Chép hôm nay vẫn đềuCà Phê Thủy Mộc

Ác Nhân Cốc
Logo
Reset Password
Shopping cart