Cà Phê Thủy Mộc – HỒ CHÉP THỦY MỘC (2021-03-30 17:25:33)

Hữu Ích0
Hữu Ích0


🔥HỒ CHÉP THỦY MỘC🔥

➡️ Ngày mai thứ 4:

📣📣Ai câu không lên cá giảm 25% tiền cần

🕧 6h30 mở cửa đến 22h:00 ( 8h tính giờ, ai câu trước 8h ko tính tiền giờ)

👉 Suất câu: 200k/4h
400k/10h

🕘 9h:00 về 60kg chép ( thả hết xuống hồ)

🐠 Ai câu lên chép vàng thưởng 150k
🐬Ai câu lên cá đeo khoen thưởng 200k

🐠 Đủ 15 cần đánh xôi, 30 cần 2 xôi(nhất+nhì)

🐠 Cá sốc có thể mang về tối đa 2 con. ( Ai mang cá sốc về sẽ ko thu lại cả rọng cá của người đó) cá đeo khoen,cá nền trên 4kg và cá vàng sốc thả lại hồ.

🐠Hồ có thả 1 cá hoả tiễn & 1 cá thác lác (để bắt cá con) ai câu đc vui lòng thả lại hồ

👉 Hồ có bán sẵn mồi câu( cám,bột thơm+trùng chỉ)

Mong ae ủng hộ Thủy Mộc.2021-03-30 17:25:33


Cà Phê Thủy Mộc

1 Comment
  1. Chắc trốn làm đi câu quá

Leave a reply

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart