Cà Phê Thủy Mộc – Hồ Cá Lóc Thủy Mộc thông báo

Hữu Ích0
Hữu Ích0

Hồ Cá Lóc Thủy Mộc thông báo
Thứ 7 ngày 5/12 sẽ không tổ chức giải .
Nhưng sẽ đánh xôi .
Cứ đủ 10 cần thì đánh 2 xôi ( nhất, nhì) giá cần vẫn như cũ 200k / 4 tiếng.Mong ae gần xa ghé ủng hộ nha.Hồ Cá Lóc Thủy Mộc thông báo
Thứ 7 ngày 5/12 sẽ không tổ chức giải .
Nhưng sẽ đánh xôi .
Cứ đủ 10 cần thì đánh 2 xôi ( nhất, nhì) giá cần vẫn như cũ 200k / 4 tiếng.Mong ae gần xa ghé ủng hộ nha.Cà Phê Thủy Mộc

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart