Cà Phê Thủy Mộc – Hồ cá lóc ngày mai thứ 4 suất câu cố định 200k 5 tiếng (8h thả cá) Hồ cá phi (2021-03-30 15:08:53)

Hữu Ích0
Hữu Ích0

📣 Hồ cá lóc ngày mai thứ 4 suất câu cố định 200k 5 tiếng (8h thả cá) 🧨 Hồ cá phi đã châm thêm phi lớn size 1,3kg trở lên , suất câu 150k 4 tiếng . 🧨 Hồ cá rô 150k 4 tiếng 8h thả cá . Cá lóc đói thả ra là ăn nha ae.
2021-03-30 15:08:53


Cà Phê Thủy Mộc

Vui lòng để lại đánh giá

Leave a reply

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart