Cà Phê Thủy Mộc – Hồ cá lóc cá rô đã thả thêm cá. Cá đợt này size lớn k nhé.


Hồ cá lóc cá rô đã thả thêm cá. Cá đợt này size lớn k nhé.
⭐⭐Hồ cá rô suất 150k ngày 300k/10h 1 suất câu dưới 1kg cá rô giảm 20% tiền giờ
🔔🔔Mai thứ 3 19/01 hồ sẽ khuyến mãi 200k/5h ngày 400k. Câu lock k tính tiền thêm đến khi có cá. Nếu 1 suất k có cá giảm 25% tiền giờ.
Heo hiện tại 500k.
Cá thu lại 30k/kg cá lóc
Cá rô thu 20k/kg

Cà Phê Thủy Mộc

Ác Nhân Cốc
Logo
Reset Password
Shopping cart