Cà Phê Thủy Mộc – Heo bữa nay vẫn ko lên là sao vậy , đã thả xuống tổng cộng 3 con cá mới đều trê

Hữu Ích0
Hữu Ích0


📌 Heo bữa nay vẫn ko lên là sao vậy , đã thả xuống tổng cộng 3 con cá mới đều trên 1,5kg .
📣 Ngày mai còn 1 con sẽ thả luôn trong ngày . Tổng cộng sẽ có 4 con trên 1,5kg .
📣 Heo hiện tại 2700k . Mong cho ngày mai Heo lên chứ giữ heo lâu quá cũng sợ 😁.
Ae rảnh ngày mai vào ủng hộ e nha .
🧨🧨🧨🧨🧨🐖🧨🧨🧨🧨🧨
Cà Phê Thủy Mộc

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart