Cà Phê Thủy Mộc – Còn ít chép mà 2 bạn giao hàng bị cấm chạy rồi. (2021-07-27 10:19:27)

Hữu Ích+49
Hữu Ích+49


Còn ít chép mà 2 bạn giao hàng bị cấm chạy rồi.
Chỉ giao dc ở Vĩnh Phú, chốt cầu phú long,bình hoà 01, bình hoà 09.

Ai cần gọi em nha : 09 61 61 1234


2021-07-27 10:19:27

Cà Phê Thủy Mộc

7 Comments
Show all Most Helpful Highest Rating Lowest Rating Gửi nhận xét của bạn
  1. Có cách nào qua tam bình đc k nhỉ

  2. Con trắm của tui chắc nó k bơi tới tui luôn rầu

  3. Nãy có bà chỗ tau xin sđt. Đã đặt chưa

  4. giao bằng đường sông đi a 😀

  5. Có cách nào xuống cầu Vĩnh bình hong a

Leave a reply

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart