Cà Phê Thủy Mộc – Châm thêm cá nha ae (2021-03-29 16:30:19)

Hữu Ích0
Hữu Ích0

Châm thêm cá nha ae

Ngày mai hồ thả 100kg cá phi , 100 cá mùi , 100 kg cá lóc , 50 kg cá rô đầu vuông nha ae .


2021-03-29 16:30:19


Cà Phê Thủy Mộc

2 Comments
Show all Most Helpful Highest Rating Lowest Rating Gửi nhận xét của bạn
  1. Cá mùi cho câu thẻo 4 ko ah?

  2. 100kg cá mùi kìaNguyễn Dương

Leave a reply

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart