Cà Phê Thủy Mộc – Cá chim về phục vụ ae câu thứ 7 chủ nhật nhé. Tối nay e thả trước 60kg mai thứ 7

Hữu Ích0
Hữu Ích0Cá chim về phục vụ ae câu thứ 7 chủ nhật nhé. Tối nay e thả trước 60kg mai thứ 7 9h e thả thêm 50kg trê lớn.
Ngày chủ nhật sáng 8h thả 50kg chim 12h thả 80kg trê. Đây là khoản thời gian cố định e thả cá.
Suất câu ngày thứ 7 chủ nhật là 150k/4h 310k/10h bao cơm. Ngày chủ nhật sẽ có giải cá ngày. Tùy theo lượng cần sẽ thông báo số tiền thưởng vui vẻ cho ae.
Heo hiện tại
6kg 1500k
Cá chim 3kg7 1500k
Cà Phê Thủy Mộc

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart