Cà Phê Thủy Mộc – Bình dương đã cho hoạt động trở lại, nhưng Thuỷ mộc giáp thủ đức nên hồ chép vẫn (2021-06-10 19:21:20)

Hữu Ích+33
Hữu Ích+33

Bình dương đã cho hoạt động trở lại, nhưng Thuỷ mộc giáp thủ đức nên hồ chép vẫn hạn chế cần ( tối đa 14 cây trên mặt hồ) 12h cá về thả 100kg.Bình dương đã cho hoạt động trở lại, nhưng Thuỷ mộc giáp thủ đức nên hồ chép vẫn hạn chế cần ( tối đa 14 cây trên mặt hồ) 12h cá về thả 100kg.

2021-06-10 19:21:20

Cà Phê Thủy Mộc

14 Comments
Show all Most Helpful Highest Rating Lowest Rating Gửi nhận xét của bạn
 1. Vĩnh Phú cho câu lại rồi hả a

 2. An toàn tren het ah nhé.

 3. Chủ nhật em đăng ký 1 cây được ko anh hè

 4. Khẩu trang là bắt buộc với ko đưa người thân đi kèm nha anh em

 5. Chủ nhật đi kg anh Phú Gia

 6. Cn em đăng ký một cần nha anh công ơi

 7. Mở rồi hả a công ơi

 8. Chết mịa. Mình vẫn đang bị phong tỏa

 9. nghe thấy thèm chắc k tranh chổ kịp với mấy anh bình dương

 10. Mai hồ cá phi có mở k v a công

 11. Mai thuỷ mộc thả 200kg cho ae giải nghiện

 12. Trưa mai lên làm xuất xong nghĩ tt euro thôi kkk

Leave a reply

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart